Ponownie gościmy nauczycielki z Francji i Grecji

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole kontynuuje realizację międzynarodowego projektu Erasmus + „Play to grow”. W dniach 29 września – 5 października już po raz kolejny gościliśmy nauczycielki ze szkół partnerskich z Francji i Grecji.

Przez cały tydzień nauczycielki wymieniały się doświadczeniami, oglądały zajęcia prowadzone w różnych grupach, m.in. dotyczące wykorzystania bum bum rurek na zajęciach, maty do kodowania, gier terenowych czy zajęcia z wykorzystaniem Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera. Nasi gości również chętnie grali w równego rodzaju gry stolikowe z dziećmi.

Nauczycielki odwiedziły szkołę podstawową i przedszkole  w Szczytnikach Duchownych, gdzie  obserwowały zajęcia prowadzone w klasie pierwszej, zwiedzały okolicę, poznawały polską kulturę i obyczaje.

Podczas całego tygodnia zorganizowano także kilka spotkań integracyjnych, m.in. warsztaty muzyczne dla nauczycieli, naukę gry w tenisa oraz wycieczkę do Torunia połączoną z warsztatami pieczenia pierników.

W dniu 2 października goście odwiedzili zastępcę Prezydenta Miasta Gniezna Michała Powałowskiego. Podczas spotkania podsumowano pierwszy rok trwania projektu oraz omówiono plany dotyczące działań w roku kolejnym. Nauczycielki z Francji przekazały na ręce Prezydenta Powałowskiego medal pamiątkowy otrzymany od burmistrza Aulnay de Saintonge.

 Następne spotkanie w ramach projektu zaplanowano na listopad. Odbędzie się ono w Grecji.