Ogłoszenie dla rodziców – otwarcie przedszkoli

 

KOMUNIKAT !!!

Szanowni Rodzice

 

W uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gniezna od dnia 20.05.2020r. (środa) zostają otwarte przedszkola na terenie Miasta Gniezna.

W związku z aktualnymi wytycznymi GIS dotyczącymi m.in. liczebności grup oraz konieczności ograniczenia kontaktów pomiędzy dziećmi i pracownikami, nastąpi zmiana organizacji pracy przedszkoli w następujący sposób:

  • Do przedszkoli w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
  • Przedszkola będą pełnić funkcje opiekuńcze z elementami dydaktycznymi.
    Kontynuowane będzie nauczanie zdalne.
  • Zorganizowane mogą zostać nowe grupy dzieci w zbliżonym wieku oraz w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Do danej grupy wychowanków przypisana zostanie stała kadra opiekunów (nie zawsze będzie możliwe zapewnienie dotychczasowych wychowawców), nauczyciele pracować będą zgodnie z potrzebami placówki.