Informacja o płatności

Uwaga odpłatność za kwiecień! Po odliczeniu nieobecności dzieci za miesiąc marzec, w większości przypadków wychodzą nadpłaty, w związku z czym odpłatność za kwiecień nie będzie pobierana, a kwoty nadpłaty lub niedopłaty zostaną przeniesione na kolejny okres rozliczeniowy. Proszę o uregulowanie zaległych opłat za marzec 2020.