Deklaracja pobytu dziecka w Przedszkolu nr 12 w miesiącu sierpniu- dotyczy wychowanków z innych placówek

Uwaga!!! pobyt w sierpniu w przedszkolu!!!
Rodzice dzieci uczęszczających o innych placówek, którzy do 5 czerwca zdeklarowali pobyt dziecka w przedszkolu nr 12 w miesiącu sierpniu zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia oraz niezbędnych dokumentów, które można pobrać ze strony internetowej placówki lub osobiście w przedszkolu w godzinach od 9.00-14.00.