Witamy wiosnę

W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, natomiast, dzieci i rodzice bawili się wspólnie i grali w różnego rodzaju gry, również te przywiezione z Francji i Grecji w ramach realizowanego przez nas projektu Erasmus + „Play to grow”.

W naszym przedszkolu wiemy, że wspólne granie to nie strata czasu. Ogromną zaletą gier planszowych jest bowiem kształtowanie umiejętności społecznych, takich jak rywalizacja, budowanie wzajemnych relacji, współpraca czy komunikacja interpersonalna. Granie to dobry trening do uważnego słuchania, zapamiętania i respektowania reguł. „Planszówki” uczą wygrywania ale i sztuki przegrywania, która jest dużo trudniejsza. Dzieci uczą się pokonywania przeszkód, znoszenia porażki, wytrwałości w dążeniu do celu, nie poddawania się frustracji i złości, a także wyrażania emocji w akceptowany społecznie sposób. Gry łączone są z edukacją matematyczną – rozwijają procesy intelektualne, mogą służyć do rozwijania uzdolnień oraz wspierania nauki podczas zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

Po zakończeniu rozgrywek, o  godz.  10:30  cała społeczność przedszkolna zebrała się  przed budynkiem przedszkola, żeby  wspólnie  powitać  Panią  Wiosnę. Podczas  uroczystości  dzieci  miały  okazję  przywoływać  Wiosnę  wierszykami  i  piosenkami  i  głośnymi  okrzykami. Kolorowa  Pani  Wiosna zaprosiła  dzieci  na  wiosenny  spacer.  Wszyscy wspólnie przemaszerowali  barwnym  pochodem na plac przedszkolny, gdzie pożegnaliśmy  wcześniej przygotowane Marzanny.