Gość z Jamajki

W środę 27 marca nasze przedszkole odwiedziła dr Michelle Robinson z Jamajki oraz ks. dr hab. Franciszek Jabłoński. Pani Michelle w ciekawy sposób opowiedziała o swoim kraju i życiu lekarza, pokazał ciekawe zdjęcia i filmy. Mieliśmy okazję zatańczyć do muzyki reggae i posłuchać bajki w języku angielskim.

Dzięki tego typu spotkaniom przedszkolaki rozwijają w sobie otwartość na inne kultury, nowych ludzi i sytuacje, osłuchują się także z językiem angielskim. Zależy nam na pogłębieniu dziecięcej ciekawości poznawczej i na zaszczepieniu w naszych wychowankach tolerancji i akceptacji dla odmienności – innego koloru skóry, języka, zwyczajów.