Dzień talentów – fotorelacja

7 lutego dzieci uczęszczające na koła zainteresowań w naszym przedszkolu zaprezentowały swoje umiejętności podczas wspólnego przedstawienia pt. „Kraina Lodu”. Podczas występu można było podziwiać niezwykłe umiejętności młodych artystów takie jak: śpiew (również w języku angielskim) i ruch sceniczny, recytację wierszy  z zastosowaniem elementów techniki żywego słowa oraz umiejętności taneczne. Twórczość plastyczną dzieci mogliśmy podziwiać w postaci dekoracji oraz mini wystawy zorganizowanej na korytarzu przedszkolnym. Kolejne przedstawienie planowane jest w czerwcu.