Maluszki na Rynku

Maluszki idąc śladami Św. Mikołaja zawędrowały dzisiaj na Rynek.