Kredusie w Muzeum

13 czerwca grupa Kredusi udała się na lekcję historii do Muzeum Początków Państwa Polskiego.

Dzieci czynnie uczestniczyły w zajęciach i było to dla nich dużą atrakcją. Wszyscy wrócili zmęczeni ale zadowoleni 🙂