Kodowanie na dywanie

W bieżącym roku szkolnym nasza grupa realizuje ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować”, którego celem jest przede wszystkim rozwijanie u dzieci wyobraźni, umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Wszystkie zabawy z matą do kodowania, kolorowymi kubeczkami i obrazkami dostarczają nam wiele radości.