Wyjście do Straży Pożarnej

14 września  odwiedziliśmy Straż Pożarną w Gnieźnie. Panowie strażacy zademonstrowali wozy strażackie  i  ich możliwości, zademonstrowali również działanie innych sprzętów pożarniczych. To było pouczające spotkanie.