W Domu Powstanca Wielkopolskiego

Ostatnio uczestniczyliśmy w zajęciach w Starym Ratuszu przy ulicy Chrobrego w Gnieźnie. Dzieci dowiedziały się kto to był powstaniec i tak dalej miały też okazję zobaczyć jego mundur. Dziękujemy za ciekawa lekcje historii.

dav
dav
dav
dav
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav