Projekt „ABC Ekonomii”

W dniach od 18.03 – 29.03. realizowaliśmy w naszej grupie autorski projekt Artura Czepczyńskiego „ABC Ekonomii”, mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków (5- i 6-latki) oraz uczniów szkół podstawowych. Projekt miał na celu zainteresowanie dzieci kwestiami związanymi z edukacją ekonomiczną i finansową. Formą realizacji projektu był cykl zajęć dydaktycznych kierowanych do dzieci składający się m.in. z takich tematów jak: „Historia pieniądza”. „Produkujemy pieniądze”. „Po co oszczędzamy?” „Dlaczego pracujemy?” „Dlaczego jedni zarabiają więcej a drudzy mniej?”

Realizowane zajęcia były bardzo ciekawe, przedszkolaki pogłębiły swoją wiedzę o pojęcia związane z ekonomią. Ciekawe scenariusze w przystępny sposób wprowadziły dzieci w skomplikowany świat pieniądza. Treści zawarte w scenariuszach rozwijały, uczyły, wychowywały ale także potrafiły rozbawić i zachęcić przedszkolaków do wspólnego odkrywania świata ekonomii.