Żywa lekcja historii

W piątek 8  czerwca wybraliśmy się na wyspę jeziora Jelonek, aby uczestniczyć w lekcji historii na żywo. Dowiedzieliśmy się o różnych zawodach z okresu średniowiecza, a mianowicie wysłuchaliśmy opowieści sokolnika, myśliwego, rybaka, bartnika, garbarza. Zobaczyliśmy pracę kowala. Pan myśliwy powiedział nam, co robić, gdybyśmy przypadkiem będąc w górach napotkali na szlaku misia. Widzieliśmy prawdziwe sokoły, puchacza, konia, źrebaka, kozy i owce. Na koniec naszej wizyty pan przewodnik dał każdemu z nas naklejkę.