Zajęcia otwarte

Podczas marcowych zajęć otwartych dla Rodziców dzieci miały możliwość rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, kreatywność i samodzielność. Dowiedziały się, jakie są czynniki potrzebne do wzrostu rośli, jak należy je sadzić, wysiewać i pielęgnować. Przygotowaliśmy wspólnie wiosenny kącik przyrodniczy. Posialiśmy zboże, posadziliśmy cebulki na szczypior, założyliśmy hydrohodowlę cebuli i fasoli. Celem tego działania było kształtowanie  nawyków dbania o rośliny oraz ukazanie dzieciom prostych prac ogrodniczych.