Zabawy stymulujące wszystkie zmysły

W piątek 6.04.2018 r. dzieci uczestniczyły w kolejnych zajęciach w ramach  projektu  edukacyjnego ,, Poznajemy świat wszystkimi zmysłami’’. Dzięki oddziaływaniu polisensorycznemu   w nauczaniu pozwalamy dzieciom nie tylko zdobyć nowe doświadczenia, ale również pomagamy  im w ciekawy sposób zapamiętać przekazywaną  w toku edukacji przedszkolnej wiedzę. Zajęć były tak zorganizowane aby dzieci nabywały wiadomości i umiejętności w sposób najbardziej efektywny, angażujący różnorodne zmysły.