Kodeks Przedszkolaka

Dzieci zostały zapoznane z zasadami obowiązującymi w Naszej Grupie.