Zabawy z wiatrakiem matematycznym

Dzieci poprzez zabawy ruchowe z wiatrakiem uczą się matematyki.