Odwiedziny Orzełka w ramach zbiórki karmy dla zwierząt.