Wizyta w Straży Pożarnej

To już nasza druga wizyta w Straży Pożarnej. Tym razem dzieci mogły wziąść udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa. Przedszkolaki dowiedziały się jakie moga być zagrożenia w domu i co należy zrobić w przypadku pojawienia się pożaru. Oglądały makietę domu i prezentacje, w których wybuchał pożar.

Następnie pan strażak oprowadził nas po jedndostce prezentując wozy i sprzęt strażacki. Bardzo dziękujemy za tą niezwykle ciekawą i potrzebną lekcję.