Wrzucamy pyre do wymborka…

Nasze zajęcia w bibliotece rozpoczeliśmy od lekcji na temat gwary wielkopolskiej. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach wykazując się znajomością gwary wielkopolskiej. Na koniec każdy wykonał swoją „pyrę” ozdabiając ją według własnego pomysłu.