Bezpieczne zabawy zimą- zajęcia z wykorzystaniem teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera

Bezpieczne zabawy zimą- zajęcia z wykorzystaniem teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera.

Na zajęciach dzieci rozwijały zdolności i zainteresowania poprzez uczenie się zgodne z indywidualnym profilem inteligencji. Zostały ustalone zasady i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.