30 marca 2018 roku ponownie odwiedził Nas 'Plastuś’, który zapoznał dzieci z różnymi gatunkami kwiatów, np: z kaktusem prymulką i bratkiem. Opowiedział dzieciom bajkę „O kwiatach w przedszkolu i o kaktusie, co ukuł Plastusia.” Dzieci po wysłuchaniu bajki mogły opowiedzieć własną historię kaktusa, gdyby potrafił mówić, pomalować go oraz wybrać drogę dla Plastusia, która składała się tylko z wesołych buziek. Czekamy na kolejne spotkanie :-)