Konkurs między przedszkolny „Wielkanocne jajko”

PROTOKÓŁ

z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego

na Wielkanocne jajko

organizowanego przez Przedszkole nr 12 „Plastusiowo”, Gniezno, 26. 03. 2021r.

 

Celem konkursu było:

– rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci,

– zainteresowanie obyczajami i tradycjami związanymi z obchodami Wielkiejnocy,

–pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej,

–stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastyczno-technicznej przedstawiającej jajko wielkanocne, wykorzystując przy tym elementy tradycji wielkanocnych.

Prace były przepiękne, wykonane z różnorodnych materiałów: drewna, orzechów, gipsu, piór, sznurka, mchu, papieru i innych materiałów. Komisja nagrodziła jajka, w których było widać wkład pracy dziecka oraz dekoracje, które były związane z Wielkanocą.

Na konkurs wpłynęło 19 prac z 10 placówek przedszkolnych z terenu miasta Gniezna.

Komisja w składzie:

Przewodniczący – Danuta Kropaczewska – dyrektor Przedszkola nr 12

Członek – Marlena Goździewicz-Kasprzyk – nauczyciel

Członek – Dorota Palicka – nauczyciel

Członek – Sandra Łeńska – przedstawiciel Rady Rodziców

przyznała 3 nagrody główne i 16 wyróżnień.

Nagrody główne:

I miejsce – Przedszkole nr 6 – Weronika Wasilewska

II miejsce – Przedszkole nr 10 – Patrycja Kaźmierska

III miejsce – Przedszkole nr 1 – Antonina Kujawska

Pozostałe prace otrzymują wyróżnienia, dyplomy i drobne nagrody:

Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 12
Przedszkole nr 15

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.