Erasmus Days

Nasze Przedszkole kontynuuje realizację międzynarodowego projektu Erasmus+ „Play to grow”. W związku z pandemią COVID-19 przesunięto termin zamknięcia projektu na luty 2021. Realizacja działań odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu.

W dniach 15 i 16 października zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu Erasmus Days. Odbyły się telekonferencje z partnerskimi placówkami, podczas których dzieci z grup: żółtej, fioletowej i niebieskiej śpiewały piosenki, uczyły się słów w języku francuskim i angielskim, grały w gry online a także te tradycyjne, które zostały zakupione ze środków projektowych .

Link do wydarzenia: https://www.erasmusdays.eu/event/lets-play-together/