Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,, Moje wymarzone wakacje”

15 czerwca  2018 r odbyło się posiedzenie komisji, która dokonała oceny prac  zgłoszonych do udziału w konkursie plastycznym,, Moje wymarzone wakacje”.   Celem konkursu było:

 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci,
 • promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie,
 • wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
 • zachęcenie dzieci i rodziców do wspólnych zabaw plastycznych.

Do konkursu zakwalifikowało się  10 prac plastycznych . Wszystkie prace oceniono wg. następujących kryteriów:

 • estetyka wykonania prac
 • oryginalność, pomysłowość
 • zgodność pracy z tematem
 • walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

Jury w składzie :

– Pani Dyrektor Przedszkola – Danuta Kropaczewska

– Pani Wicedyrektor – Żaneta Wegnerska

– Pani Katarzyna Wieczorek

– Pani Dorota Palicka

– Pani Natalia Rybak

Przyznano następujące miejsca:

I miejsce Adam Puszczykowski

II miejsce Zuzanna Zielińska

III miejsce Zuzanna Dziel

Wyróżnienia:

 1. Lilianna Sobecka
 2. Oliwia Wałachowska
 3. Julia Chorbińska
 4. Aleksandra Nitka
 5. Izabela Pietrzak
 6. Nadia Fajfer
 7. Antoni Stefankiewicz

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie i uczestnictwo, a zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!!

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za sponsorowanie nagród dla dzieci.